FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAMOK

  • KEF – a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapító és egyben aktív tagjaként folyamatosan segítjük a drogprobléma megoldásában szerepet vállaló szervezetek közötti koordinációt, szakmai programok kidolgozását és monitorozását (www.nyirkef.hu)
  • Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós stratégia kidolgozását, megvalósítását segítő pályázati programok szakmai támogatása. Iskolai drogprevenciós programjainkkal bővítjük, illetve korrigáljuk a tanárok és a diákok kábítószerekkel kapcsolatos ismereteit, szemléletét.
  • KAB-KEF-11-A-3562- Boldogabb jövőnk választása - egy bevált módszer új szerepben

A program célja, hogy egy ezen a területen még nem alkalmazott új fejlesztési módszerrel segítse az Észak-Alföldi régió területén a drog probléma megfogalmazását és olyan hatékony kezelési programjainak kidolgozását, mely a közösség valós szükségletein, társadalmi értékrendjén és erőforrásain alapul.

  • Alternatíva Nyíregyháza címmel indítottuk a TÁMOP keretében támogatott pályázati programunkat, mely alternatív ifjúsági központ kialakítását és megvalósítását foglalja magában Nyíregyháza egyik bevásárlóközpontjában. A pláza-programot jelenleg önkéntesek bevonásával működtetjük. A tapasztalatokat németországi nemzetközi program keretében mutattuk be.
  • IFJ-GY- pályázati programok- "Mikropódium" programsorozat

A 2010-ben indított programsorozatunk immáron 3. felfonásánál tart. A program, mintegy az Alternatíva folytatásaként jött létre az alábbi céllal:

  • Plázában megjelenő fiatalok számára lehetőséget biztosítsunk tehetségük, kreativitásukat megmutatására és e mellett hasznos tapasztalatokat szerezhessenek.
  • Biztosítani, hogy a fiatalok személyes fejlődésük, szociális, kulturális és mentális szükségleteik kielégítésének lehetőségeiről tájékozottak legyenek.

A nem formális és informális tanulást támogató programelemek (mint a kihelyezett osztályfőnöki órák, nemzeti identitást erősítő programot, hagyomány programok, nyelvi-klub) fontos lehetőséget biztosítanak a csellengő gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az esélyegyenlőség, elfogadás, önkéntesség elterjesztésére. A program elősegíti a szervezetek közötti együttműködés és partnerség fejlesztését.

  • HUSKROUA/1001/244- Fenntartható fejlődés iránt elkötelezett iskolák hálózata

A 2012-ben induló programunk általános célkitűzése, a fenntartható fejlődés alapelveinek, eszmerendszerének gyakorlati megvalósítása a helyi közösségekben, így is hozzájárulni a gazdasági prosperitáshoz, a természeti környezet megóvásához és az itt élők magas illetve emelkedő életszínvonalához. Kiemelt szerepet kívánunk adni a fiataloknak a fenti célok megvalósításában.
A project keretében létrehozzuk a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett iskolák hálózatát a határ két oldalán 4 ukrán és 3 magyar iskola bevonásával, akik példamutatóan támogatják, és innovatív módon fejlesztik a fenntarthatóság és fejlődés iskolai szintű megvalósítását, a tudás- és készségfejlesztést.

  • Több-éves szakmai gyakorlati tapasztalatunk van közösségi színtér programok tervezésében, megvalósításában; jelenleg is szakmai megvalósítóként vállalunk szerepet a baktalórántházai kistérség közösségi egészségfejlesztési programjában