EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, FÜGGŐSÉGEK MEGELŐZÉSE, KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

 • Az ALTERNATÍVA Nyíregyháza (Pláza program) helyszínén szervezett állandó szolgáltatásaink fiatalok részére
 • Különböző rendezvényekhez kötődő információs szolgáltatás és tanácsadás
 • Olvéj Zultra és más iskolai programok, csoportfoglalkozások
 • Speciális kiadványok, Prevenciós szemléletű képeslapok kiadása
 • Értékorientált kulturális, prevenciós szemléletű elérési programok
 • Együttműködés más szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok
 • Közösségi egészségfejlesztési programok szakmai előkészítése, megszervezése, szakmai háttér biztosítása
 • Pályázatok, fejlesztések megalapozását segítő megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Pályázatok összeállítása, szakmai megvalósításban és menedzselésben való aktív részvétel

 

KUTATÁSOK

 • Életkészségek, mentális egészség kutatás büntetésvégrehajtási intézetben – lezárult kutatási program
 • Iskoláskorúak egészségmagatartása – Health Behaviour Study among School Children – WHO által támogatott nemzetközi kutatás standard kérdőívének on-line adaptálásával Nyíregyháza középiskolásai vizsgálata, a kutatás eredményeit több összefoglaló tanulmánykötetben publikáltuk.
 • A kábítószer-probléma kezelési rendszereinek benchmarkingja, elemzése – román-magyar határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, eredmények publikálása a Határtalanul című tanulmánykötetben
 • Fejlesztések megalapozását segítő, az egészség különböző aspektusait érintő kutatások tervezése, megvalósítása

 

TANÁCSADÁS
Az egészség holisztikus megközelítésén alapuló, a különböző színterek, szereplők, befolyásoló tényezők, modern szakmai alapelvek és elvárások figyelembe vételével egyéni, szervezeti, közösségi szakmai tanácsadás biztosítása.